Anadolu Deniz ve Tatlısu Balıkları Replika Koleksiyonu

Ülkemiz denizlerinde ve tatlısularında bulunduğu bilinen 500′ den fazla balık türürnün bugüne kadar 50’ye yakınının replikasını çalışmayı başardık. Amacımız çok kısa bir zamanda diğer balık türlerini de çalışarak bu koleksiyonu insanlarımızla buluşturmaktır. Koşullar elverdiği taktirde bu koleksiyonu deniz kabukluları ve deniz memelilerinden bazılarını da ekleyerek daha zengin bir içerik haline getirmeyi hedefliyoruz.